Tuesday, 18 October 2011

Soalan Berkenaan Haji
Seseorang membayar hutang melalui pendapatan bulanan secara beransur-ansur. Dia telah mempunyai perbelanjaan yang cukup baginya untuk menunaikan fardhu haji. Adakah dia wajib mengerjakan haji sedangkan hutangnya masih berbaki hingga dia selesai menunaikan haji?


Jawapan :


Orang itu wajib mengerjakan haji sekiranya jumlah perbelanjaan /harta (selain daripada harta yang menjadi keperluan asasi) yang terkumpul pada satu-satu musim haji telah mencukupi untuk perbelanjaan menunaikan farhu haji termasuk perbelanjaan orang dalam tanggungannya yang ditinggalkan sementara hutangnya dibayar beransur-ansur seperti yang telah dipersetujui di antaranya dan pihak yang dihutanginya.

Read more: http://pastisyok.blogspot.com/p/q-agama.html#ixzz1b7Duq2Us

No comments: